JÄSENYYS

Suomen Avannehoitajat ry:n jäsenyys ja apuraha

Suomen avannehoitajat ry:n varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kansainvälisesti hyväksytyn avannehoitajakoulutuksen käyneet sekä sairaanhoitajat ja lähi-ja perushoitajat, jotka tekevät pääsääntöisesti avanne- ja vastaavasti leikattujen hoitotyötä.

Hae jäsenyyttä alla olevasta linkista.

Hakemus

Yhdistyksen varsinainen kokous erottaa varsinaisen jäsenen yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Lisäksi varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän ei ole kahteen (2) vuoteen maksanut jäsenmaksuaan.

Yhdistyksen tiedotus tapahtuu jäsenkirjeiden avulla jotka lähetetään sähköpostitse tai tavallisena kirjeenä. Yhdistyksen jäsenten toivotaan päivittävän uudet yhteystiedot sähköpostitse: info@avannehoitajat.fi

 

JÄSENKIRJEET

Yhdistyksen tiedotus tapahtuu jäsenkirjeiden avulla jotka lähetetään sähköpostitse. Yhdistyksen jäsenten toivotaan päivittävän uudet yhteystiedot sähköpostitse:  info@avannehoitajat.fi

 

JÄSENMAKSU

Jäsenmaksu päätetään vuosikokouksessa. Vuonna 2021 jäsenmaksu on 20e.

APURAHAN HAKEMINEN

Apurahaa voi hakea Suomen avannehoitajat ry:ltä, kun jäsenyys on kestänyt kaksi (2) kalenterivuotta. Apurahaa myönnetään: koulutukseen (esim. kongressit, konferenssit, seminaarit ja täydennyskoulutukset), opintomatkoihin, tutkimus- ja kehitystyöhön sekä julkaisuihin.

Kriteereinä apurahan myöntämiselle on: toimiminen avanneleikattujen parissa, yhdistyksen jäsenyys, koulutus on ammattitaitoa ylläpitävää ja kehittävää.

Apurahaa voidaan myöntää kahden kalenterivuoden kuluttua edellisen apurahan saannista. Jos apuraha on myönnetty ja sen palauttaa muista kuin sairaudellisista syistä, noudatetaan tällöinkin kahden vuoden sääntöä. Apurahan saaja on velvollinen tekemään hallitukselle kirjallisen matkaraportin /palautteen koulutusmatkasta johon apurahan on saanut.
Apurahan haku on kaksi kertaa vuodessa: 30.6 ja 31.12 mennessä.

Hae


Kirjaudu sisään

Suomen avannehoitajat © 2021